Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

Η Τηλεθέρμανση αποτελεί την μοναδική, εφαρμοσμένη εναλλακτική λύση συλλογικής, αστικής θέρμανσης, με κριτήρια τον σεβασμό στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

Η Τηλεθέρμανση αποτελεί την μοναδική, εφαρμοσμένη εναλλακτική λύση συλλογικής, αστικής θέρμανσης, με κριτήρια τον σεβασμό στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

0
Χρόνια

λειτουργίας το πρώτο σύστημα τηλεθέρμανσης στην Ελλάδα

Η Δ.Ε.ΤΗ.Π.

Ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκατέστησε (1991-93) με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Valoren” και η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (ΔΕΤΗΠ) , λειτουργεί από το 1994 το σύστημα τηλεθέρμανσης, που υπήρξε το πρώτο σύστημα στην Ελλάδα.
Η ΔΕΤΗΠ είναι Μεσαία Επιχείρηση, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ανήκει κατά 100% στον Δήμο και ιδρύθηκε με σκοπό την διαχείριση του συστήματος τηλεθέρμανσης, την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των αναγκαίων υποδομών και την παροχή θερμικής ενέργειας στους καταναλωτές.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ
ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡMΑΝΣΗΣ

  • Εξοικονόμηση Ενέργειας και καυσίμου, λόγω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
  • Μείωση της Αστικής Ρύπανσης λόγω υποκατάστασης του πετρελαίου
  • Μείωση Συνολικών Εκπομπών CO2 λόγω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
  • Φθηνή θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης: η μείωση κόστους στα νοικοκυριά κυμαίνεται από 30%-75%
  • Ανεξαρτησία από εισαγόμενα καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) λόγω της χρήσης Εγχώριου λιγνίτη στην συμπαραγωγή.
  • Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
  • Ασφάλεια, υψηλές προδιαγραφές εγκαταστάσεων
  • Νέες θέσεις εργασίας και Εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού στα καινοτόμα ενεργειακά συστήματα
  • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών, με φιλικά προς το περιβάλλον ενεργειακά συστήματα