Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

Search
Close this search box.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Α) Άδεια Οικοδομής.

Β) Πίνακας ποσοστών.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 υπογεγραμμένη από όλους τους ιδιοκτήτες ότι συμφωνούν με την σύνδεση.

Δ) Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 από τους ιδιοκτήτες που έχουν ημιτελείς χώρους-μη θερμαινόμενους.

2. MONOΚATOIΚlEΣ

Α) Άδεια οικοδομής ή υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού για πιστοποίηση της επιφάνειας (σε παλαιά κτίρια).

ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ :

* 12,56 €/ τ.μ. πλέον Φ.Π.Α 24%, σύνολο 15,5744 € με Φ.Π.Α. το τετραγωνικό μέτρο.

* Καταβολή 100,00 € ως εγγύηση για κάθε αυτόνομο διαιρετό χώρο.

* Ελάχιστη καταβoλή, ανεξαρτήτως εμβαδού, 1.557,44 € με Φ.Π.Α. + 100,00 € εγγύηση, σύνολο 1.657,44 €, που αντιστοιχεί σε διαμερίσματα μικτού εμβαδού έως και 100 τ.μ.

Π.χ. Για διαμέρισμα 110 τ.μ. το κόστος τελών σύνδεσης είναι: 110 Χ 15,5744 €= 1.713,18 € + 100,00 € εγγύηση, σύνολο 1.813,18 €

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η εξόφληση των Τελών Σύνδεσης γίνεται είτε μετρητοίς ή με δόσεις, ως εξής:

α. Εφ’ άπαξ καταβολή Τελών Σύνδεσης με έκπτωση 10% συν το ποσό της/των εγγύησης/ων ή

β1. Ποσό προκαταβολής που ανέρχεται στο 20% των Τελών Σύνδεσης συν το ποσό της/των εγγύησης/ων

β2. Το υπόλοιπο σε δέκα (10) μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ:

Εάν είστε ιδιοκτήτης περισσότερων χώρων στην ίδια οικοδομή για τον υπολογισμό των Τελών Σύνδεσης αθροίζονται τα τετραγωνικά μέτρα του συνόλου των χώρων που σας ανήκουν (αποδεικνύεται από αντίγραφο του Ε9).Π.χ.

Για 2 διαμερίσματα ενός ιδιοκτήτη, 100 τ.μ. & 50 τ.μ. το κόστος των τελών σύνδεσης είναι: 150 τ.μ. Χ 15,5744 €/τ.μ.= 2.336,16 € + 200,00 € (εγγυήσεις)

Κόστος δικαιώματος χρήσης ιδιωτικού Υ/Σ σύμφωνα με την ισχύ που απαιτείται: 

Α/Α ΙΣΧΥΣ Υ/Σ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
30.000 Kcal/h 4.092,00 € 
40.000 Kcal/h 4.216,00 € 
50.000 Kcal/h 4.340,00 € 
60.000 Kcal/h 4.588,50 € 
80.000 Kcal/h 4.712,00 € 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

  • ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΤΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Υ-Σ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΟΤΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
  • ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4495/2017 ΑΡΘΡΟ 127 (ΦΕΚ Α’ 167/03-11-2017)

ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:

  • 400€ με το ΦΠΑ για την εγκατάσταση θερμιδομετρητών, που καταβάλλει κάθε αυτονομούμενη ιδιοκτησία
  • 350€* με το ΦΠΑ για την εγκατάσταση τηλεμετρίας της οικοδομής, που επιμερίζεται στις αυτονομούμενες ιδιοκτησίες.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

  • ΣΕ 2 ΔΟΣΕΙΣ 
  • ΕΦ΄ΑΠΑΞ 

 

*Όπου απαιτείται, κατόπιν ελέγχου της σύνδεσης από την ΔΕΤΗΠ

Η τιμή χρέωσης της MWH από το 2010 ως σήμερα (2022) είναι: 37,74 €/MWH + Φ.Π.Α. 6 % ( 2,26 €/MWH), σύνολο 40,00 €/MWH

Οι όροι του Συμβολαίου συντάχθηκαν από την ίδρυση της ΔΕΤΗΠ , από νομικούς της πόλης μας  και ΟΥΔΕΠΟΤΕ τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

Το συμβόλαιο είναι πράγματι ατομικό, με κάθε ιδιοκτήτη,  αλλά σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου ο Λογαριασμός εκδίδεται ΓΙΑ ΚΑΘΕ κτίριο, διότι η Τηλεθέρμανση παρέχει θερμότητα στο κτίριο του καταναλωτή και η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται στο σημείο σύνδεσης. Οι όροι τιμολόγησης της Τηλεθέρμανσης είναι σαφείς και γνωστοί κατά την υπογραφή των ατομικών Συμβολαίων από τους ιδιοκτήτες.

Αναλυτικά, Σύμφωνα με το Συμβόλαιο:

Αρθρο 9ο.Η εξόφληση των λογαριασμών που εκδίδονται σύμφωνα μ’ αυτό το Συμβόλαιο θα γίνεται στα γραφεία του Προμηθευτή (ΔΕΤΗΠ) , μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης του λογαριασμού στην οικοδομή του Καταναλωτή για εξόφληση.

Αρθρο 10ο Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα:

α) να επιβάλει πρόστιμο , το οποίο θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) να διακόψει αμέσως την παροχή και να επιβαρύνει την οικοδομή του Καταναλωτή με όλη την δαπάνη διακοπής και επανασύνδεσης ,  και

γ) να επιβάλει κόστος επανασύνδεσης , όπως αυτό θα ορίζεται εκάστοτε , με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 11ο Ο Καταναλωτής δεν μπορεί να αρνείται την εξόφληση των λογαριασμών ή την καθυστέρηση εξόφλησης , εξαιτίας οποιασδήποτε φύσης διαμαρτυριών του ή απουσίας του.

Το συμβόλαιο παραπέμπει στους ” Γενικούς Όρους  και Συμφωνίες “,  που ΡΗΤΑ, επίσης από συστάσεως της ΔΕΤΗΠ,  προβλέπουν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 8ο: Η μέτρηση της κατανάλωσης της θερμικής ενέργειας που διανέμεται, πραγματοποιείται µέσω οργάνων μέτρησης (μετρητή θερμικής ενέργειας) του Προμηθευτή, τα οποία εγκαθίστανται στο σύστημα ρύθμισης της οικοδομής του Καταναλωτή και καταγράφουν την συνολική κατανάλωση της οικοδομής.

Ο μετρητής θερμικής ενέργειας αποτελεί το μοναδικό επίσημο όργανο για τη μέτρηση της ίδιας κατανάλωσης της οικοδομής.

ΑΡΘΡΟ 9ο : «Η μέτρηση της θερμικής ενέργειας θα γίνεται συνολικά στο σημείο παράδοσης του θερμού νερού (σύστημα ρύθμισης καταναλωτή) µέσω μετρητή. Αυτή η μέτρηση αποτελεί την επίσημη μέτρηση, για την χρέωση της κατανάλωσης της οικοδομής. »

Η Τηλεθέρμανση υποχρεούται να παρέχει θέρμανση στο κτίριομέσω του θερμικού Υποσταθμού ο οποίος εγκαθίσταται σε χώρο ιδιοκτησίας του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (άρθρο 5 παράγραφος 1 Γενικών Όρων & Συμφωνιών).

Ο διαχειριστής ή το ιδιωτικό Γραφείο διαχείρισης της οικοδομής είναι οι μόνοι κατά τον νόμο  αρμόδιοι  να επιλύουν ΟΛΑ τα προβλήματα της οικοδομής.

Η Γενική Συνέλευση και οι ιδιοκτήτες οφείλουν εκ του νόμου να αποφασίζουν για τις ενέργειές τους στις περιπτώσεις ασυνεπών ενοίκων (διακοπή παροχής, αφαίρεση σωμάτων, ειδικές χρεώσεις, εξώδικες ενέργειες, αγωγές κλπ).

Η τηλεθέρμανση διότι δεν εμπλέκεται νομικά στον τρόπο κατανομής των κοινοχρήστων δαπανών, σε οφειλές κοινοχρήστων ή σε διαφωνίες ενοίκων ή ενοικιαστών, οι οποίοι μπορεί να εναλλάσσονται και να είναι άγνωστοι ακόμη και στους λοιπούς ενοίκους.

Η κατανομή και είσπραξη των κοινοχρήστων δαπανών είναι αποκλειστικά εσωτερικό ζήτημα των οικοδομών.

Εκ του νόμου η Τηλεθέρμανση δεν έχει καμία δικαιοδοσία να παρεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία και τις αποφάσεις των οικοδομών έναντι των ενοίκων τους, επομένως δεν έχει νομικά μέσα διεκδίκησης από ατομικούς οφειλέτες.

Η δικαιοδοσία της ΔΕΤΗΠ εξαντλείται στην εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας της, μέχρι και τις δικλείδες διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης (απομονωτικές βάνες πριν από τον συλλέκτη της οικοδομής):

Γενικοί Όροι άρθρο 2ο «Το δίκτυο διανομής καθώς και τα συστήματα ρύθμισης καταναλωτών, που παρέχει και εγκαθιστά ο Προμηθευτής, μέχρι και τις δικλείδες σύνδεσης του εσωτερικού δικτύου των καταναλωτών µε τα παραπάνω συστήματα, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Προμηθευτή (ΔΕΤΗΠ), που επιμελείται την συντήρησή τους».

Η είσπραξη λογαριασμών πολυκατοικιών αποτελεί πάγια εκ του νόμου αρμοδιότητα είτε των διαχειριστών ή των ιδιωτικών διαχειριστικών γραφείων, που υποχρεούνται να διαχειρίζονται τις κοινόχρηστες υποχρεώσεις της πολυκατοικίας.

Η Τηλεθέρμανση δεν τιμωρεί ούτε αιφνιδιάζει τις οικοδομές, διότι από τον Οκτώβριο του έτους 2005 ΟΛΟΙ οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι δεν παρέχεται θερμότητα σε οικοδομές με οφειλές από την ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

Η ευθύνη είσπραξης κοινοχρήστων μεταξύ των οποίων και οι λογαριασμοί τηλεθέρμανσης δεν μπορεί να μετατίθεται από τους υπόχρεους διαχειριστές στην Τηλεθέρμανση.

Οι  καταναλωτές τηλεθέρμανσης έχουν ΜΙΑ και ΜΟΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ υποχρέωση : την είσπραξη και εξόφληση των λογαριασμών, διότι δεν επιβαρύνονται με καμία άλλη δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης.