Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Θ.Ε. (2020)