Get Adobe Flash player

postheadericon ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ : Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να συνδεθώ με την Τηλεθέρμανση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

1. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Α) Άδεια Οικοδομής.

Β) Πίνακας ποσοστών.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 υπογεγραμμένη από όλους τους ιδιοκτήτες ότι συμφωνούν με την σύνδεση.

Δ) Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 από τους ιδιοκτήτες που έχουν ημιτελείς χώρους-μη θερμαινόμενους.

2. MONOΚATOIΚlEΣ

Α) Άδεια οικοδομής ή υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού για πιστοποίηση της επιφάνειας (σε παλαιά κτίρια).ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιο είναι το κόστος σύνδεσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ :

*  12,55 €/ τ.μ. πλέον Φ.Π.Α 24%,  σύνολο 15,57 € με Φ.Π.Α. το τετραγωνικό μέτρο.

*  Καταβολή 100,00 € ως εγγύηση για κάθε αυτόνομο διαιρετό χώρο.

* Ελάχιστη καταβoλή, ανεξαρτήτως εμβαδού, 1557,00 € με Φ.Π.Α. + 100,00 € εγγύηση, σύνολο 1657,00 €, που αντιστοιχεί σε διαμερίσματα μικτού  εμβαδού  έως 100 τ.μ.

Π.χ Για διαμέρισμα 115 τ.μ το κόστος τελών σύνδεσης είναι: 115 Χ 15,57 €= 1790,55 € + 100,00 € εγγύηση, σύνολο 1890,55 €


ΕΡΩΤΗΣΗ : Με ποιο τρόπο γίνεται η πληρωμή των Τελών Σύνδεσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η εξόφληση των Τελών Σύνδεσης γίνεται είτε μετρητοίς ή με δόσεις, ως εξής:

α. Εφ' άπαξ καταβολή Τελών Σύνδεσης με έκπτωση 10%   ή

β1. Ποσό προκαταβολής που ανέρχεται στο 20% των Τελών Σύνδεσης

β2. Το υπόλοιπο σε δέκα (10) μηνιαίες ισόποσες δόσεις.ΕΡΩΤΗΣΗ : Είμαι ιδιοκτήτης περισσότερων του ενός χώρου στην ίδια οικοδομή,  έχω κάποια έκπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ:

Εάν είστε ιδιοκτήτης περισσότερων χώρων στην ίδια οικοδομή για τον υπολογισμό των Τελών Σύνδεσης αθροίζονται τα τετραγωνικά μέτρα του συνόλου των χώρων που σας ανήκουν (αποδεικνύεται από αντίγραφο του Ε9).

Π.χ Για 2 διαμερίσματα ενός ιδιοκτήτη, 100 τ.μ & 50 τ.μ το κόστος των τελών σύνδεσης είναι: 150 τ.μ. Χ 15,57 €/τ.μ.= 2.335,50 € + 200,00 € (εγγύηση)ΕΡΩΤΗΣΗ : Πόσο χρεώνεται η MWH;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Η τιμή χρέωσης της MWH  από το 2010 ως σήμερα (2016) είναι : 37,74 €/MWH + Φ.Π.Α. 13 % ( 4,91 €/MWH), σύνολο 42,65 €/MWHΕΡΩΤΗΣΗ : Η τηλεθέρμανση υπογράφει συμβόλαια με τον κάθε καταναλωτή ξεχωριστά και όχι συνολικά με την οικοδομή, επομένως οι Λογαριασμοί πρέπει να είναι ατομικοί. Η διακοπή παροχής στις οικοδομές όταν οφείλουν κάποιοι ένοικοι είναι άδικη.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Οι όροι του Συμβολαίου συντάχθηκαν από την ίδρυση της ΔΕΤΗΠ , από νομικούς της πόλης μας  και ΟΥΔΕΠΟΤΕ τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

 

Το συμβόλαιο είναι πράγματι ατομικό, με κάθε ιδιοκτήτη,  αλλά σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου ο Λογαριασμός εκδίδεται ΓΙΑ ΚΑΘΕ κτίριο, διότι η Τηλεθέρμανση παρέχει θερμότητα στο κτίριο του καταναλωτή και η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται στο σημείο σύνδεσης. Οι όροι τιμολόγησης της Τηλεθέρμανσης είναι σαφείς και γνωστοί κατά την υπογραφή των ατομικών Συμβολαίων από τους ιδιοκτήτες.

 

Αναλυτικά, Σύμφωνα με το Συμβόλαιο:

Αρθρο 9ο.Η εξόφληση των λογαριασμών που εκδίδονται σύμφωνα μ’ αυτό το Συμβόλαιο θα γίνεται στα γραφεία του Προμηθευτή (ΔΕΤΗΠ) , μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης του λογαριασμού στην οικοδομή του Καταναλωτή για εξόφληση.

Αρθρο 10ο Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα:

α) να επιβάλει πρόστιμο , το οποίο θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) να διακόψει αμέσως την παροχή και να επιβαρύνει την οικοδομή του Καταναλωτή με όλη την δαπάνη διακοπής και επανασύνδεσης ,  και

γ) να επιβάλει κόστος επανασύνδεσης , όπως αυτό θα ορίζεται εκάστοτε , με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 11ο Ο Καταναλωτής δεν μπορεί να αρνείται την εξόφληση των λογαριασμών ή την καθυστέρηση εξόφλησης , εξαιτίας οποιασδήποτε φύσης διαμαρτυριών του ή απουσίας του.

Το συμβόλαιο παραπέμπει στους " Γενικούς Όρους  και Συμφωνίες ",  που ΡΗΤΑ, επίσης από συστάσεως της ΔΕΤΗΠ,  προβλέπουν τα εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Η μέτρηση της κατανάλωσης της θερμικής ενέργειας που διανέμεται, πραγματοποιείται µέσω οργάνων μέτρησης (μετρητή θερμικής ενέργειας) του Προμηθευτή, τα οποία εγκαθίστανται στο σύστημα ρύθμισης της οικοδομής του Καταναλωτή και καταγράφουν την συνολική κατανάλωση της οικοδομής.

Ο μετρητής θερμικής ενέργειας αποτελεί το μοναδικό επίσημο όργανο για τη μέτρηση της ίδιας κατανάλωσης της οικοδομής.

ΑΡΘΡΟ 9ο : «Η μέτρηση της θερμικής ενέργειας θα γίνεται συνολικά στο σημείο παράδοσης του θερμού νερού (σύστημα ρύθμισης καταναλωτή) µέσω μετρητή. Αυτή η μέτρηση αποτελεί την επίσημη μέτρηση, για την χρέωση της κατανάλωσης της οικοδομής. »ΕΡΩΤΗΣΗ: : Η Τηλεθέρμανση έχει υποχρέωση να παρέχει θέρμανση σε κάθε καταναλωτή και να επιλύει τα όποια προβλήματα προκύπτουν, όπως η μη εξόφληση λογαριασμών. Η τηλεθέρμανση έχει τα νομικά μέσα και την υποχρέωση να πιέσει τους οφειλέτες, ενώ ο διαχειριστής της κάθε οικοδομής δεν μπορεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

 

Η Τηλεθέρμανση υποχρεούται να παρέχει θέρμανση στο κτίριο, μέσω του θερμικού Υποσταθμού ο οποίος εγκαθίσταται σε χώρο ιδιοκτησίας του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (άρθρο 5 παράγραφος 1 Γενικών Όρων & Συμφωνιών).

 

Ο διαχειριστής ή το ιδιωτικό Γραφείο διαχείρισης της οικοδομής είναι οι μόνοι κατά τον νόμο  αρμόδιοι  να επιλύουν ΟΛΑ τα προβλήματα της οικοδομής.

 

Η Γενική Συνέλευση και οι ιδιοκτήτες οφείλουν εκ του νόμου να αποφασίζουν για τις ενέργειές τους στις περιπτώσεις ασυνεπών ενοίκων (διακοπή παροχής, αφαίρεση σωμάτων, ειδικές χρεώσεις, εξώδικες ενέργειες, αγωγές κλπ).

 

Η τηλεθέρμανση διότι δεν εμπλέκεται νομικά στον τρόπο κατανομής των κοινοχρήστων δαπανών, σε οφειλές κοινοχρήστων ή σε διαφωνίες ενοίκων ή ενοικιαστών, οι οποίοι μπορεί να εναλλάσσονται και να είναι άγνωστοι ακόμη και στους λοιπούς ενοίκους.

 

Η κατανομή και είσπραξη των κοινοχρήστων δαπανών είναι αποκλειστικά εσωτερικό ζήτημα των οικοδομών.

 

Εκ του νόμου η Τηλεθέρμανση δεν έχει καμία δικαιοδοσία να παρεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία και τις αποφάσεις των οικοδομών έναντι των ενοίκων τους, επομένως δεν έχει νομικά μέσα διεκδίκησης από ατομικούς οφειλέτες.

 

Η δικαιοδοσία της ΔΕΤΗΠ εξαντλείται στην εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας της, μέχρι και τις δικλείδες διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης (απομονωτικές βάνες πριν από τον συλλέκτη της οικοδομής):

Γενικοί Όροι άρθρο 2ο «Το δίκτυο διανομής καθώς και τα συστήματα ρύθμισης καταναλωτών, που παρέχει και εγκαθιστά ο Προμηθευτής, μέχρι και τις δικλείδες σύνδεσης του εσωτερικού δικτύου των καταναλωτών µε τα παραπάνω συστήματα, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Προμηθευτή (ΔΕΤΗΠ), που επιμελείται την συντήρησή τους».

 


ΕΡΩΤΗΣΗ: Η τηλεθέρμανση σε άλλες πόλεις αποστέλλει ατομικούς λογαριασμούς

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

 

Κάθε σύστημα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προσαρμόζει την πολιτική του στα δεδομένα λειτουργίας του και κρίνεται από την αποτελεσματικότητά του.

 ΕΡΩΤΗΣΗ: Η Τηλεθέρμανση τιμωρεί και τους συνεπείς ενοίκους, ενώ ως κοινωφελής επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει το αγαθό της θέρμανσης σε όλους τους συνεπείς καταναλωτές και να αναλάβει η ίδια την υποχρέωση να εισπράττει από τους οφειλέτες.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

 

Η είσπραξη λογαριασμών πολυκατοικιών αποτελεί πάγια εκ του νόμου αρμοδιότητα είτε των διαχειριστών ή των ιδιωτικών διαχειριστικών γραφείων, που υποχρεούνται να διαχειρίζονται τις κοινόχρηστες υποχρεώσεις της πολυκατοικίας.

 

Η Τηλεθέρμανση δεν τιμωρεί ούτε αιφνιδιάζει τις οικοδομές, διότι από τον Οκτώβριο του έτους 2005 ΟΛΟΙ οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι δεν παρέχεται θερμότητα σε οικοδομές με οφειλές από την ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

 

Η ευθύνη είσπραξης κοινοχρήστων μεταξύ των οποίων και οι λογαριασμοί τηλεθέρμανσης δεν μπορεί να μετατίθεται από τους υπόχρεους διαχειριστές στην Τηλεθέρμανση.

Οι  καταναλωτές τηλεθέρμανσης έχουν ΜΙΑ και ΜΟΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ υποχρέωση : την είσπραξη και εξόφληση των λογαριασμών, διότι δεν επιβαρύνονται με καμία άλλη δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης.


 

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 110-6

                

ΤΕΥΧΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
No images
Ενεργόπολις Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Τι γνώμη έχετε για τις υπηρεσίες από την Δ.Ε.ΤΗ.Π.