Get Adobe Flash player

postheadericon ΟΦΕΛΗ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

      Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας που  υπερβαίνει το 30% γιατί :

η Συμ-παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού αυξάνει τον βαθμό απόδοσης των μονάδων της ΔΕΗ και του καυσίμου (λιγνίτης)

η συλλογική θέρμανση των κατοικιών αυξάνει την ενεργειακή αποδοτικότητα εν σχέσει προς τις ατομικές κεντρικές θερμάνσεις σε κάθε κτήριο

Τα στοιχεία εξοικονόμησης και εκπομπών βελτιώνονται σημαντικά με την Σύνδεση με τον ΑΗΣ Καρδιάς.


      Μείωση της ρύπανσης του  περιβάλλοντος γιατί οι καπνοδόχοι 2619 οικοδομών (12.900 διαμερισμάτων) «έσβησαν» και αντικαθίστανται από την καύση λιγνίτη στους ΑΗΣ για την ενιαία παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Δηλαδή περισσότεροι από 52 χιλιάδες τόνοι CO2 το χρόνο δεν εκπέμπονται στο περιβάλλον της Πτολεμαΐδας , διότι λειτουργεί η Τηλεθέρμανση.


     Φθηνότερη θέρμανση και φθηνό ζεστό νερό γιατί η Τηλεθέρμανση επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας.

Η πώληση κατά  30 % φθηνότερα από το ισοδύναμο κόστος πετρελαίου είναι δέσμευση της ΔΕΤΗΠ προς τους καταναλωτές.

Στα πλαίσια του κοινωνικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης, οι εφαρμοζόμενες τιμές πώλησης της Θερμικής Ενέργειας είναι πολύ κατώτερες της συμβατικής. Με τις σημερινές αυξήσεις των τιμών πετρελαίου το κόστος θέρμανσης με Τηλεθέρμανση  είναι κάτω του 50% του κόστους αντίστοιχης θέρμανσης με πετρέλαιο.

Δηλαδή κατά μέσο όρο ένα διαμέρισμα 100 μ2 πλήρωσε στην ΔΕΤΗΠ για θέρμανση και ζεστό νερό τον περασμένο χειμώνα 430 ευρώ με ΦΠΑ, το μισό απ’ ό,τι θα πλήρωνε για θέρμανση με πετρέλαιο.


      Ανεξαρτησία από τα δαπανηρά, εισαγόμενα καύσιμα όπως το πετρέλαιο, γιατί η θερμότητα της Τηλεθέρμανσης παράγεται από λιγνίτη που είναι εγχώριο καύσιμο χαμηλού κόστους.

Δηλαδή η λειτουργία της τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα σήμερα εξασφαλίζει την υποκατάσταση 16.600 ΤΟΕ (Τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) , η οποία  αποτιμάται σε  12.000.000 €/έτος που πιστώνονται στην τοπική και την εθνική οικονομία.


      Εξοικονόμηση συναλλάγματος και Τοπική αναδιανομή του εισοδήματος δηλαδή  αναθέρμανση της οικονομίας της πόλης.

Δηλαδή κόστος καυσίμων θέρμανσης, της τάξης των 12.000.000 €/έτος, δεν διαρρέει προς πετρελαιοπαραγωγούς τρίτες χώρες, αλλά επενδύεται στην τοπική και την εθνική οικονομία.


      Κατάργηση των βυτιοφόρων από τις εθνικές οδούς και τους δρόμους των πόλεων για τη μεταφορά καυσίμων στα κτίρια και κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση (περισσότερα από 500 βυτιοφόρα οχήματα ετησίως για την Πτολεμαΐδα).


      Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, γιατί παρέχεται 24ωρη , ομοιόμορφη θέρμανση και θερμό νερό χρήσης.


      Ασφάλεια των εγκαταστάσεων λόγω της φύσης του φορέα θερμότητας (υπέρθερμο νερό) και της αρχής λειτουργίας της εγκατάστασης με απλή εναλλαγή θερμότητας ,δηλαδή απουσία φλόγας.


      Μικρό κόστος εγκατάστασης - εξοικονόμηση δαπανών συντηρήσεων και επισκευών - εξοικονόμηση χώρου στα κτίρια

 • Υψηλές προδιαγραφές εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
 • Κεντρικός έλεγχος λειτουργίας
 • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τον πολίτη

      Νέες θέσεις εργασίας - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής , διότι :

 • την κατασκευή των έργων εκτελούν έλληνες εργολήπτες
 • απασχολείται τοπικό εργατοτεχνικό και επιστημονικό δυναμικό στην μελέτη, κατασκευή και την λειτουργία των έργων (ποσοστό της τάξης του 35% των επενδύσεων αποτελεί εργατική δαπάνη)

      Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας , της ανταγωνιστικότητας και του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, διότι :

 • μειώνεται το κόστος παραγωγής προϊόντων που χρειάζονται θερμότητα και τα λειτουργικά κόστη των επαγγελματικών χώρων της πόλης
 • δημιουργούνται νέες ευκαιρίες με την αστική και εξωαστική χρήση της θερμότητας (θερμοκήπια, ξηραντήρια, βαφεία, χώροι άθλησης, κέντρα υγιεινής κ.λ.π.).

   Νέες ενεργειακές τεχνολογίες που η Τηλεθέρμανση εισάγει στην πόλη και τη χώρα και διασυνδέει τους τεχνικούς και τους κατασκευαστές με το Ευρωπαϊκό περιβάλλον στον ενεργειακό τομέα, μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων (TACIS,Valoren,ΕΠΑΝ,ΕΠΕ, ΕΣΠΑ κλπ.)

Έλληνες κατασκευαστές , επιστήμονες και τεχνικοί αποκτούν τεχνογνωσία και  υλοποιούν με επιτυχία τα έργα Τηλεθέρμανσης , από τη μελέτη ως τη λειτουργία τους.


   Υποστήριξη της λιγνιτικής παραγωγής με τα Ενεργειακά, περιβαλλοντικά αλλά και σημαντικά οικονομικά οφέλη, τα οποία η Τηλεθέρμανση με συμ-παραγωγή επιφέρει στην ΔΕΗ  και στην λιγνιτική παραγωγή όπως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του λιγνίτη, η απαλλαγή φόρων CO2, η εγγύηση προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας, βελτίωση του ανταγωνισμού και εναρμόνιση με το ενεργειακό δίκαιο , βάσει των διεθνών συμβάσεων (πρ. Κιότο), των νέων κοινοτικών Οδηγιών και της εν εξελίξει ενεργειακής Νομοθεσίας.


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ


Η Συμ-παραγωγή θερμότητας από τον ΑΗΣ Καρδιάς θα είναι υψηλής αποδοτικότητας  με τα εξής αποτελέσματα :

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

 •       ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ :  19,3 %
 •       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, μετά την τροφοδότηση από τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ [Έτος αναφοράς : 1990] : >36%
 •       ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΑΥΣΙΜΟΥ : PESRCHP = 18,3% > 10% (ΣΗΘ υψηλής αποδοτικότητας)
 •       ΒΕΛΤΙΩΣΗ του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ CO2 : 37,3 %


Αποτελέσματα Έργου

Περιβάλλον

 1. εξοικονομούνται επιπλέον 5.204 tn πετρελαίου ετησίως, από την υποκατάσταση της λειτουργίας του λεβητοστασίου αιχμής και τις νέες συνδέσεις 1330 κατοικιών,
 2. εξασφαλίζεται συμπληρωματική / εφεδρική συμπαραγόμενη θερμότητα,
 3. μειώνονται οι εκπομπές CO2 στην περιοχή κατά 16.351 tn/έτος,
 4. μειώνονται οι εκπομπές SO2 στην περιοχή κατά 3,64 tn/έτος,
 5. μειώνονται οι εκπομπές CO στην περιοχή κατά 2,98 tn/έτος,
 6. μειώνονται οι εκπομπές HC στην περιοχή κατά 0,99 tn/έτος,
 7. μειώνονται οι εκπομπές σωματιδίων στην περιοχή κατά 1,49 tn/έτος,
 8. επιτυγχάνεται ορθολογικότερη εκμετάλλευση του λιγνίτη,
 9. αυξάνεται ο ολικός βαθμός απόδοσης των μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς, από τους οποίους θα τροφοδοτηθεί η Τηλεθέρμανση.

Κοινωνικά και οικονομικά οφέλη έργου

Άμεσα εξυπηρετούμενος πληθυσμός:

1330 υπό σύνδεση κτήρια, ήτοι 3817 διαμερίσματα ή 11.451 άτομα

Ασφαλής τροφοδοσία θερμότητας σε 12.900 συνδεδεμένα νοικοκυριά

Εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους θέρμανσης που υπερβαίνει τα 270€/έτος για κάθε νοικοκυριό, σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος πετρελαίου

Απασχόληση:

Διατήρηση και ενίσχυση των θέσεων εργασίας στην δημοτική επιχείρηση Τηλεθέρμανσης

Απασχόληση στην κατασκευή των έργων, δεδομένου ότι το κόστος εργασίας συμμετέχει κατά 35% περίπου στο συνολικό κόστος του έργου

Οικονομία:

Εξοικονόμηση συναλλάγματος 1,96 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως λόγω υποκατάστασης πετρελαίου (με διεθνή τιμή (cif) του πετρελαίου diesel ετών 2000-2007=75$/bbl)

Αναδιανομή εισοδήματος της τάξης των 4,78 εκατομμυρίων ευρώ κατά την κατασκευή και 1,64 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως κατά την λειτουργία του έργου (με συντελεστή εισοδηματικού πολλαπλασιαστή 1,0 για το τοπικό εισόδημα και τοπική προστιθέμενη αξία 50%)

Στήριξη της επιχειρηματικότητας, λόγω της ανταγωνιστικής τιμής πώλησης  καθαρής θερμικής ενέργειας, έναντι της αντίστοιχης παραγόμενης από πετρέλαιο.

Βελτίωση του γενικού επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας των ωφελούμενων κατοίκων και της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης της περιοχής

 

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 110-6

                

ΤΕΥΧΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
No images
Ενεργόπολις Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Τι γνώμη έχετε για τις υπηρεσίες από την Δ.Ε.ΤΗ.Π.