Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. διοικείται από εντεκαμελές Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει παράλληλη με αυτό θητεία.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε.ΤΗ.Π

1

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

2

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

3

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

4

ΠΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

5

ΚΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

6

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

7

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

8

ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

9

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

10

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΤΗΠ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

11

ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΚΕΤΑ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ