Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Ισολογισμός

Αποτελέσματα

Ισολογισμός

Αποτελέσματα

Ισολογισμός

Αποτελέσματα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Ισολογισμός

Αποτελέσματα

Ισολογισμός

Αποτελέσματα

Ισολογισμός

Αποτελέσματα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Ισολογισμός

Γενική Εκμετάλευση

Αποτελέσματα

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2008-2013