Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ της Δ.Ε.ΤΗ.Π.

  • Εξασφάλιση επάρκειας και ασφάλειας τροφοδοσίας θερμότητας χαμηλού κόστους και υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με συμ-παραγωγή
  • Ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης του συνόλου της πόλης και των περιαστικών οικισμών
  • Υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων που ευνοούνται από την θερμότητα χαμηλού κόστους (θερμοκήπια, βαφεία, ξηραντήρια, ασβεστοπαραγωγή, εγκαταστάσεις υγιεινής , υποδομές άθλησης κτλ).
  • Υποστήριξη του πρωτογενή τομέα
  • Υλοποίηση συστημάτων εναλλακτικών ή/ΚΑΙ ανανεώσιμων μορφών ενέργειας
  • Ανάπτυξη συνεργασιών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο .

Η ανάπτυξη της Τηλεθέρμανσης

Άμεσα και Μεσοπρόθεσμα πρόσθετοι σταθμοί παραγωγής θερμότητας σχεδιάζεται να συνδεδούν με την πόλη , ώστε να εξασφαλιστεί η παραγωγή θερμικής ισχύος που απαιτείται για την αστική αλλά και για εξωαστική χρήση της θερμότητας. Νέες πρωτοποριακές εφαρμογές παραγωγής και χρήσης της θερμότητας (συμ-παραγωγή, δεξαμενές εναποθήκευσης θερμότητας, συστήματα επανάχρησης της απορριπτόμενης θερμότητας των καυσαερίων προς εγκατάσταση στον ΑΗΣ Καρδιάς, θερμοκηπιακά πάρκα υπό μελέτη,Φωτοβολταϊκό Πάρκο κλπ.) εντάσσονται στο σύστημα και δημιουργούν το ευνοϊκό περιβάλλον για καινοτόμες εφαρμογές στους τομείς :
  • εξοικονόμησης ενέργειας,
  • προστασίας του περιβάλλοντος
  • ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Ε.ΤΗ.Π. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ)