Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 5»

Πτολεμαϊδα : 08-10-2021
Αριθμός Πρωτ. : 4091

Εκδόθηκε η Απόφαση 10133/6.10.2021 για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» του έργου:
«ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5».

Η εν λόγω Απόφαση εξασφαλίζει την χρηματοδότηση, ώστε να ξεκινήσει η άμεση υλοποίηση του συνόλου του έργου που προτάθηκε από την Δ.Ε.ΤΗ.Π. και περιλαμβάνει :
➢ Τον Αγωγό Μεταφοράς Θερμότητας.
➢ Τα Αντλιοστάσια.
➢ Τις Εγκαταστάσεις Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας στην Μονάδα «Πτολεμαΐδα 5».

Το συνολικό κόστος (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ), μετά την δημοπράτηση του Αγωγού Μεταφοράς, διαμορφώθηκε σε 28.511.108,00 €.
Η Δημόσια Δαπάνη (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) με βάση την ΑΠΟΦΑΣΗ ανέρχεται σε 20.071.028,15 €
Η Ιδιωτική Συμμετοχή ανέρχεται σε 8.440.079,85 € και θα καταβληθεί από ίδια, διαθέσιμα κεφάλαια της ΔΕΤΗΠ.

Με το υψηλό ποσό χρηματοδότησης των 20 εκ. ευρώ που επιτύχαμε, εξασφαλίσαμε την κατασκευή του έργου με τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης, χωρίς επιβάρυνση της Δ.Ε.ΤΗ.Π. με πρόσθετο δανεισμό.

Ευχαριστούμε την Διαχειριστική αρχή του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την κατανόηση της κρισιμότητας του προταθέντος έργου, για την αμεσότητα της συνεργασίας των στελεχών της και για την επίσπευση των πολύπλοκων διαδικασιών ένταξης του έργου.

Επίσης ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην αποδοχή της πρότασής μας για την σύνδεση της τηλεθέρμανσης με την νέα μονάδα «Πτολεμαΐδα 5», που με την ολοκλήρωσή της θα εξασφαλίσει την επαρκή τροφοδοσία και την ομαλή συνέχιση λειτουργίας της τηλεθέρμανσης στην πόλη μας και ευρύτερα στον Δήμο Εορδαίας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π.
Καρακασίδης Δημήτριος

• Ολόκληρη η Απόφαση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον σύνδεσμο ΑΔΑ:ΨΤΧΔ46ΜΤΛΡ-ΩΝΥ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest