Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

Search
Close this search box.

Ενημέρωση της ΔΕΤΗΠ για τα ερωτήματα των καταναλωτών τηλεθέρμανσης, με αφορμή την πρόσφατη διακοπή παροχής σε συνθήκες παγετού

Η ΔΕΤΗΠ ενημερώνει τους καταναλωτές τηλεθέρμανσης, με αφορμή την πρόσφατη διακοπή παροχής
σε συνθήκες παγετού για τα εξής:
1. Γιατί διακόπηκε η λειτουργία της τηλεθέρμανσης το Σάββατο 16 Ιανουαρίου ;
Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου και ώρα 6:00 το πρωί, καταγράφηκε σοβαρή διαρροή σε τμήμα του κεντρικού αγωγού μεταφοράς θερμότητας από τον ΑΗΣ Καρδιάς στην περιοχή Μαυροπηγής. Το τμήμα
αυτό κατασκευάστηκε το 2018 από την ΔΕΗ, ως παράκαμψη του αρχικού αγωγού της ΔΕΤΗΠ, για λόγους ασφαλείας, λόγω των μετακινήσεων των πρανών στην περιοχή.

Την 30 Οκτωβρίου και την 16 Νοεμβρίου 2020 διαπιστώθηκε ότι το τμήμα αυτό του αγωγού είχε προσβληθεί κατά την εκτέλεση εξορυκτικών εργασιών, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διαρροές, που αποκαταστάθηκαν από την ΔΕΗ. Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης συνεχίστηκε με χρήση του λέβητα εφεδρείας (πετρελαίου) και των εναποθηκευτών θερμότητας και εξυπηρετήθηκε η ζήτηση. Οι εφεδρείες χρησιμοποιήθηκαν και το Σάββατο 16 Ιανουαρίου, αλλά λόγω των ακραίων καιρικών, συνθηκών δεν εξυπηρέτησαν την ζήτηση θερμότητας.

Για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος μελετήθηκε, με ευθύνη της ΔΕΗ, νέα παράκαμψη του αγωγού, που εγκρίθηκε και από την ΔΕΤΗΠ ( απόφαση ΔΣ 219/2020 ). Το έργο “Κατασκευή νέου τμήματος αγωγών τηλεθέρμανσης μήκους 300m περίπου στην περιοχή του Ορυχείου Μαυροπηγής, λόγω τροποποίησης της όδευσης των αγωγών διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας με τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ” προκατασκευάστηκε ήδη από την ΔΕΗ και το νέο τμήμα είναι έτοιμο να διασυνδεθεί, αμέσως μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

2. Η ΔΕΤΗΠ είναι υποχρεωμένη να διαθέτει εφεδρείες ;
Η ΔΕΤΗΠ υποχρεούνται να παρέχει την διαθέσιμη θερμότητα με συμπαραγωγή από τις μονάδες της ΔΕΗ , ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των καταναλωτών της.
Η τηλεθέρμανση δεν αποτελεί αποκλειστικό, μονοπωλιακό προϊόν προς τους καταναλωτές, διότι διατίθενται εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσής τους.
Όλοι οι καταναλωτές, κατά την σύνδεσή τους και κατά την υπογραφή του Συμβολαίου τηλεθέρμανσης, γνωρίζουν ότι υποχρεούνται να διαθέτουν εφεδρείες θέρμανσης της οικοδομής τους, σε περίπτωση διακοπής της παροχής τηλεθέρμανσης.
Ωστόσο η ΔΕΤΗΠ διαθέτει εφεδρείες, τις οποίες χρησιμοποιεί, όποτε απαιτείται και είναι εφικτό, για να εξυπηρετηθεί η θερμική ζήτηση. Διαχρονικά έχουν καταναλωθεί από την ΔΕΤΗΠ, για λόγους εφεδρείας, περισσότερα από 16.000.000 λίτρα πετρελαίου, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση των καταναλωτών, ώστε να μην διακόπτεται η παροχή θερμότητας.

3. Γιατί η ΔΕΤΗΠ δεν διαθέτει εφεδρείες ώστε να μην διακόπτεται η παροχή τηλεθέρμανσης ;
Η ΔΕΤΗΠ διαθέτει και χρησιμοποιεί εφεδρεία (πετρελαίου) με ισχύ 25 MW και εναποθηκευτές για τις ανάγκες αιχμής της ζήτησης με ισχύ 50 MW.
Το αίτημα της ΔΕΤΗΠ να διατηρηθούν η 3η μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ, μεταξύ άλλων λόγων και ως εφεδρείες με συμπαραγωγή (χαμηλού κόστους) για την τηλεθέρμανση, δεν έγινε αποδεκτό και οι μονάδες αποσύρθηκαν το 2013 και το 2014, μετά την σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τις δυο μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς.
Ο σχεδιασμός εγκατάστασης πρόσθετων λεβήτων πετρελαίου από την ΔΕΤΗΠ ανατράπηκε επίσης, μετά τις αποφάσεις απόσυρσης του ΑΗΣ Καρδιάς και την εξαγγελία της πλήρους απολιγνιτοποίησης, με απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων, πλην της Μονάδας «Πτολεμαΐδα 5».

Ο νέος σχεδιασμός , που προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2023, περιλαμβάνει την διασύνδεση των τριών συστημάτων τηλεθέρμανσης (ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ) με βασική τροφοδότηση από την μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» και από νέα Μονάδα φυσικού αερίου, με κεντρικές εφεδρείες λεβήτων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού που θα εγκατασταθούν στον ΑΗΣ Καρδιάς.

Ο αγωγός σύνδεσης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» δημοπρατείται από την ΔΕΤΗΠ, οι ηλεκτρικοί λέβητες δημοπρατήθηκαν από την ΔΕΗ και είναι προς κατασκευή και η ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή μας έχει προγραμματιστεί από τον ΔΕΣΦΑ.

Τέλος, απαιτείται να υπενθυμίσουμε ότι η ΔΕΤΗΠ, στα 27 χρόνια λειτουργίας της τηλεθέρμανσης, παρέχει επί 5.200 ώρες ετησίως το αγαθό της θερμότητας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό και με το
ελάχιστο κόστος και συνεχίζει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ομαλή συνέχιση λειτουργίας της τηλεθέρμανσης στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Όταν αδυνατούμε να παρέχουμε θερμότητα, η ταλαιπωρία ορισμένων ωρών, μόνο όσων καταναλωτών δεν διαθέτουν εφεδρική θέρμανση, πλήττει επίσης, πολλαπλάσια, την ίδια την Δημοτική Επιχείρηση, την διοίκηση και τους εργαζομένους της τηλεθέρμανσης.
Ωστόσο η συμπαράσταση και η υποστήριξη των χιλιάδων καταναλωτών μας δικαιώνει τις προσπάθειές μας και εγγυάται το μέλλον της τηλεθέρμανσης στην πόλη και τον Δήμο μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΤΗΠ
Καρακασίδης Δημήτριος

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest