Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022

Πτολεμαϊδα : 16-11-2021
Αριθμός Πρωτ. : 4689

Μετά την επιτυχή παρέμβαση των Δήμων που υποστήριξαν οι βουλευτές της περιοχής μας, χορηγείται για την εφετεινή χειμερινή περίοδο επίδομα θέρμανσης ΚΑΙ σε καταναλωτές τηλεθέρμανσης στους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.1243 /2021 (ΦΕΚ 5298/Β/15-11-2021) “Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού” τα κριτήρια και οι όρι χορήγησης είναι συνοπτικά:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 • Το επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ:

 •  Για κάθε δικαιούχο στην Πτολεμαΐδα είναι (309) ευρώ, δηλαδή (300) ευρώ, που πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή επιδότησης (1,03). Το επίδομα αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το ποσό δεν θα είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ ούτε θα υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
 • Το επίδομα χορηγείται με όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές θερμικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του δικαιούμενου επιδόματος, την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2021 έως και 31η Μαρτίου 2022.

ΑΙΤΗΣΗ:

 • Το Επίδομα χορηγείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται έως και την
  15η Δεκεμβρίου 2021 στο myAADE .
 • Στην αίτηση αναγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία του αιτούντος (Α.Φ.Μ., ονοματεπώνυμο, αριθμός εξαρτώμενων τέκνων, ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία, αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ταχυδρομική διεύθυνση του ακινήτου κύριας κατοικίας, τετραγωνικά μέτρα Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή, το είδος του καυσίμου θέρμανσης, τα στοιχεία επικοινωνίας)
 • Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, που ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

 • Σε περίπτωση ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, καταχωρίζεται επιπρόσθετα και ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.
 • Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα απαιτούμενα στοιχεία ( Α.Φ.Μ. του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας, Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει, αριθμό κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος , τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης, ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα που δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη).

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι ενεργοποιούν την διαδικασία πληρωμής, στις αντίστοιχες προθεσμίες της Απόφασης.

 • Για την πληρωμή υποβάλλεται ο αριθμός της απόδειξης αγοράς (Λογαριασμού) κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ποσό της συναλλαγής , ο Α.Φ.Μ. και η επωνυμία της επιχείρησης – πωλήτριας της θερμικής ενέργειας. Τα στοιχεία για την Δ.Ε.ΤΗ.Π. είναι:
  Επωνυμία της Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης:
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.)
  Α.Φ.Μ.: 090108355

Μετά απο σχετική επικοινωνία με τον Σύλλογο Λογιστών – Φοροτεχνικών Εορδαίας Νομού Κοζάνης παρακαλούμε τους καταναλωτές τηλεθέρμανσης να απευθύνονται στον λογιστή τους για την διευκόλυνσή τους και την ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή των ΑΙΤΗΣΕΩΝ τους, έως την 15η Δεκεμβρίου 2021 στην εφαρμογή myAADE.

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.ΤΗ.Π.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Καρακασίδης Δημήτριος

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest