Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

ΟΔΗΓΙΕΣ e-bill

Βήματα Εγγραφής και Πληρωμής μέσω e-bill

 1. Συνδέομαι με την  ηλεκτρονική διεύθυνση https://app.ydata.eu
 2. Κάνω εγγραφή δηλώνοντας το e-mail  και τον προσωπικό κωδικό  μου. Για λόγους ασφαλείας ο  κωδικός μου πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες , να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν αριθμό, έναν πεζό (μικρό) λατινικό χαρακτήρα, έναν κεφαλαίο λατινικό χαρακτήρα και έναν τουλάχιστον από τους εξής χαρακτήρες:  !   @   #   $   %   ^   &   ;   *
 3. Κάνω «τσεκ» (V)  “Συμφωνώ με τους Όρους  χρήσης …”  και επιλέγω  «Εγγραφή».
 4. Στην διεύθυνση e-mail που δήλωσα λαμβάνω  e-mail με θέμα: «Ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη» με το εξής μήνυμα: Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
  Ενεργοποίηση λογαριασμού
  Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί
 5. Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα 1 και 2 κάνω είσοδο στην εφαρμογή
 6. Στο  μενού: «Φορέας» επιλέγω : ΔΕΤΗΠ
 7. Στο  μενού  :  «Μετρητές» επιλέγω :  «Προσθήκη Μετρητή» , γράφω τον ΚΩΔΙΚΟ PIN που αναγράφει ο έντυπος  λογαριασμός της ΔΕΤΗΠ και αποθηκεύω. Στο μενού «Ιδιότητες Λογαριασμού» μπορώ να επιλέξω εάν ο λογαριασμός επιθυμώ να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή/ και σε έντυπη μορφή.
 8. Μετά την αποθήκευση ανοίγει η φόρμα με τα στοιχεία που αφορούν την οικοδομή μου.
 9. Επιλέγω :  «Προβολή και Πληρωμή Λογαριασμών» , επιλέγω τον λογαριασμό που επιθυμώ να πληρώσω και κάνοντας επάνω του διπλό «κλικ» ανοίγει ο λογαριασμός.
 10. Στο «Ποσό Προς Πληρωμή» αναγράφεται το συνολικό ποσό της οφειλής. Σε περίπτωση που θέλω να πληρώσω μέρος του ποσού γράφω το ποσό που επιθυμώ να πληρώσω.
 11. Επιλέγω: «Συνέχεια στη Σελίδα Πληρωμής» .
 12. Γράφω τα στοιχεία της χρεωστικής μου κάρτας , γράφω τον κωδικό έγκρισης που μου στέλνει η Τράπεζά μου και γίνεται η είσπραξη του ποσού.