Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ – 2019

05.11.2019 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ I, II, III, IV, V ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΚΑΡΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛ.: 11/2018

25.10.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ I, II, III, IV, V ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΚΑΡΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 11/2018

10.09.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ” ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 08/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ

02.09.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 07/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ

12.06.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Νο 7 ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Γ΄ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”, ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 07/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ

03.04.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”, ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 01/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ

26.03.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Νο 7 ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Γ΄ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”, ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 07/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ

20.03.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ” ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 04/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ

20.03.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest