Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

Search
Close this search box.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1690

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές της τηλεθέρμανσης, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση αυτονομίας μέχρι την 28-02-2022, ότι θα πρέπει έως την 30-06-2023 να προβούν στις παρακάτω απαραίτητες ενέργειες :

  • κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης του υδραυλικού εγκαταστάτη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι οποίες εμπίπτουν στην ευθύνη της οικοδομής και
  • σύναψη συμβολαίου αυτόνομης παροχής θερμικής ενέργειας και καταβολή του κόστους εγκαταστάσεων αυτονομίας.

 

Εάν μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, παύει η ισχύς της αίτησή τους και σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμούν στο μέλλον να συνάψουν συμβόλαιο αυτονομίας, θα πρέπει να καταθέσουν νέα αίτηση αυτονομίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest