Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

Search
Close this search box.

tesseram

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025 – ΑΡ. ΠΡΩΤ. 298

Από τη Δ.Ε.ΤΗ.Π. ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ`αρίθμ. 37/2018 Α.Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π., όσοι ενδιαφέρονται να συνδεθούν με την Τηλεθέρμανση την επόμενη περίοδο λειτουργίας 2024-2025, οι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 2024

16-01-2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 8/2023 ΜΕΛΕΤΗΣ – ΑΡ. ΠΡΩΤ. 181

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμής μονάδας πωλούμενης θερμικής ενέργειας Οι αυξήσεις του κόστους παραγωγής της θερμικής ενέργειας και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των διεθνών