Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΤΗΠ, ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 10-2022 ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό της Δ.Ε.ΤΗ.Π. ότι από τη Δευτέρα 09 Μαΐου 2022 ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμών κατανάλωσης θερμικής ενέργειας αλλάζει και θα ξεκινά