Τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 όλο το 24ωρο

24630-55745 όλο το 24ωρο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 2022

1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ”, ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 07/2022 ΜΕΛΕΤΗΣ 2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 2021

09-12-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V“

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ – 2020

31-12-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ – 2019

05.11.2019 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ I, II, III, IV, V ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ